Poronin

JESIONKÓWKA 14A

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Biuro podróży Simply CARPATHIANS stworzyliśmy, aby umożliwić podróżującym bliższe poznanie rejonów Karpat w Polsce i na Słowacji, a w przyszłości również na Ukrainie i w Rumuni. Z naszą pomocą zapoznają się Państwo z walorami kulturowymi regionu (m.in. zabytkami, miejscowymi tradycjami i zwyczajami, muzyką, kuchnią, sztuką i rzemiosłem), będą mieli Państwo okazję bliżej poznać jego mieszkańców oraz odkrywać piękno tutejszej przyrody. Prawdziwe poznanie możliwe jest dzięki aktywnemu uczestnictwu w miejscowym życiu, co zapewnimy Państwu dzięki znajomości regionu. m_a_slaydy.jpg Jesteśmy dwójką geografów. Od wielu lat podróżujemy po Polsce i całym świecie, odkrywamy nowe miejsca, poznajemy ludzi i zdobywamy kolejne umiejętności. Zwiedzanie łączymy z rozwijaniem naszych pasji i zainteresowań. Z czasem postanowiliśmy naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystać, aby innym pokazać bliski nam region karpacki.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
TATRZAŃSKA 97B

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
KASPROWICZA 41A

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.